Elveg 2.0

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Elveg 2.0», og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Elveg 2.0

Status: Sosi-valid

Version: 20191213 (2.0.1)

Updated: 12/16/2019 12:48:17 PM

Accepted: 13/12/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Juni 2019 (20190401)
Superseded
Accepted
01/06/2019

No suggested documents