Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Eksplosivanlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Eksplosivanlegg

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170303

Updated: 9/18/2017 2:41:18 PM

Accepted: 18/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon 20170303
Superseded
Accepted
19/07/2017

No suggested documents