Byggeforbudssoner kraftledninger

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statnett


Byggeforbudssoner kraftledninger

Status: Sosi-valid

Version: 20190601

Updated: 5/21/2019 12:37:25 PM

Accepted: 21/05/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 29/04/2019

No historical documents

No suggested documents