Bunnsedimenter kornstørrelse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bunnsedimenter kornstørrelse" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 6

Version name: 1.1

Updated: 5/6/2022 3:38:55 PM

Accepted: 06/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 06/05/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
18.03.2021
Superseded
Accepted
19/03/2021
Geological Survey of Norway
2, september 2015
Retired
Draft
06/05/2022
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Draft

No suggested documents