Bunnsedimenter dannelse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bunnsedimenter dannelse" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnsedimenter dannelse

Status: Sosi-valid

Version: 1.1

Updated: 5/6/2022 3:33:42 PM

Accepted: 06/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 06/05/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
18.03.2021
Superseded
Accepted
19/03/2021
Geological Survey of Norway
1
Superseded
Draft

No suggested documents