Bunnfellingsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Bunnfellingsområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 2/10/2023 8:26:19 AM

Accepted: 10/02/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents