Brannstasjoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Brannstasjoner" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Brannstasjoner

Status: Sosi-valid

Version: 20160315

Updated: 4/3/2020 2:21:39 PM

Accepted: 11/10/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 03/04/2020

No historical documents

No suggested documents