Bergrettigheter

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Bergrettigheter" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Directorate of Mining

Owner: Directorate of Mining


Bergrettigheter

Status: Sosi-valid

Version: 20160914

Updated: 8/23/2021 10:24:30 AM

Accepted: 23/08/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 23/08/2021

No historical documents

No suggested documents