Berggrunn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Berggrunn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Berggrunn

Status: Draft

Version: 1

Updated: 8/13/2021 2:44:34 PM

Draft 13/08/2021

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Geological Survey of Norway
1
Draft