Berggrunn

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Berggrunn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 13.08.2021
Date draft: 13/08/2021
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: 1