Barnetråkk - fullstendig

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: University of Bergen


Barnetråkk - fullstendig

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20221001

Updated: 10/12/2023 3:23:22 PM

Accepted: 24/08/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 24/08/2023

No historical documents

No suggested documents