Barnetråkk - aggregert

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: University of Bergen

Owner: University of Bergen


Barnetråkk - aggregert

Status: Sosi-valid

Version: 20230901

Updated: 5/14/2024 1:36:56 PM

Accepted: 14/05/2024

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 14/05/2024

No historical documents

No suggested documents