Barnetråkk - aggregert

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: University of Bergen

Owner: University of Bergen


Barnetråkk - aggregert

Status: Draft

Version: 20230901

Updated: 10/31/2023 1:32:46 PM

Draft 31/10/2023

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
University of Bergen
20230901
Draft