Artsmangfold – Videoobservasjoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Institute of Marine Research


Artsmangfold – Videoobservasjoner

Status: Sosi-valid

Version: 20210615

Updated: 12/7/2021 2:53:01 PM

Accepted: 07/12/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/12/2021

No historical documents

No suggested documents