Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Status: Sosi-valid

Version:

Updated: 7/20/2017 10:49:46 AM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents