Anlegg med farlig stoff

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Anlegg med farlig stoff" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Anlegg med farlig stoff

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170303

Updated: 9/7/2023 8:57:35 AM

Accepted: 20/09/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon 20170303
Superseded
Accepted
18/09/2017
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon 20170303
Superseded
Accepted
19/09/2017
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon 20170303
Draft