Ankringsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Ankringsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration


Ankringsområder

Status: Sosi-valid

Version: 20230531

Updated: 6/21/2023 9:34:56 AM

Accepted: 09/06/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 21/06/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
0.9
Superseded
Draft
09/06/2023

No suggested documents