Ankringsforhold

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet ankringsforhold. Datasettet viser ankringsforhold på havbunnen i utvalgte kystområder tolket ut fra bunntype og dybde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 1.0

Updated: 11/15/2022 8:36:38 AM

Accepted: 15/11/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 15/11/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
juni 2020
Superseded
Draft
16/06/2020

No suggested documents