Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak" og tilhørende datasett "Usikkerheten i estimerte akkumulasjonsrater for organisk karbon"

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Akkumulasjonsrater for organisk karbon i havbunnsedimenter i Nordsjøen og Skagerrak

Status: Submitted

Version: V.1.0

Updated: 6/19/2023 9:51:28 AM

No historical documents

No suggested documents