Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Administrative enheter Norge" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping AuthorityStatus: Sosi-valid

Version: 20240101

Updated: 12/18/2023 8:51:21 AM

Accepted: 15/12/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 07/09/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
4.2
Superseded
Accepted
14/12/2022
Norwegian Mapping Authority
4.1
Superseded
Accepted
20/10/2020
Norwegian Mapping Authority
Superseded
Accepted
01/10/2013

No suggested documents