Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Administrative enheter Norge" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping AuthorityStatus: Valid

Version number : 3

Version name: 4.2

Updated: 12/14/2022 2:08:48 PM

Accepted: 14/12/2022

Appoval text:
GML-skjema er iht. UML-modell og GML-leveranser fra Geonorge.

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
4.1
Superseded
Accepted
20/10/2020
Norwegian Mapping Authority
Superseded
Accepted
01/10/2013

No suggested documents