Storulykkeanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Storulykkeanleggsom er et datasett som viser alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Storulykkeanlegg

Status: Valid

Version: 26.04.2017

Updated: 5/2/2017 1:22:20 PM

Accepted: 02/05/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Directorate for Civil Protection
06.03.2017
Superseded
Accepted
14/03/2017
Norwegian Directorate for Civil Protection
01.09.2016
Superseded
Accepted
08/09/2016
Norwegian Directorate for Civil Protection
Versjon juli 2016
Superseded
Accepted
06/07/2016

No suggested documents