Storulykkeanlegg

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Storulykkeanleggsom er et datasett som viser alle anlegg i Norge som faller inn under storulykkeforskriften (forskrift om tiltak for å forebygge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer).

Updated: 02.05.2017
Date accepted: 14/03/2017
Date superseded: 02/05/2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection
Version number 4
Version name: 06.03.2017