SR16

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet SR16. Datasettet gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


SR16

Status: Valid

Version: 20230508

Updated: 5/8/2023 10:43:42 AM

Accepted: 08/05/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20220228
Superseded
Accepted
28/02/2022
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20181108
Superseded
Accepted
08/11/2018

No suggested documents