Skredhendelser

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Skredhendelser, som er et datasett som beskriver skredhendelser. Mange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Skredhendelser

Status: Valid

Version: 24.05.2018

Updated: 5/30/2018 11:01:02 AM

Accepted: 30/05/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.05.2017
Superseded
Accepted
16/05/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
09.02.2017
Superseded
Accepted
20/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.12.2015
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
06.03.2015
Retired
Draft
15/12/2015

No suggested documents