Skredhendelser

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Skredhendelser, som er et datasett som beskriver skredhendelser. Mange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene

Updated: 04.08.2017
Date accepted: 20/03/2017
Date superseded: 04/08/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 09.02.2017