Sjøkart - Maritim infrastruktur

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 04.02.2021

Updated: 2/5/2021 9:21:32 AM

Accepted: 05/02/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
11.01.2020
Superseded
Accepted
11/01/2021
Norwegian Mapping Authority
30.11.2020
Superseded
Accepted
01/12/2020
Norwegian Mapping Authority
27.11.2020
Superseded
Accepted
27/11/2020

No suggested documents