Sjøkart - Maritim infrastruktur

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet.

Updated: 01.12.2020
Date accepted: 27/11/2020
Date superseded: 01/12/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 27.11.2020