SAT-SKOG

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet SAT-SKOG. SAT-SKOG er et skogkart som gir oversikt over skogressursene og viser informasjon om treslag, alder og volum på et overordnet nivå.

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


SAT-SKOG

Status: Valid

Version:

Updated: 8/26/2016 12:48:51 PM

Accepted: 26/08/2016

Draft 26/08/2016

No historical documents

No suggested documents