Kulturminner – Verneverdig tette trehusmiljøer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verneverdig tette trehusmiljøer. Datasettet dekker områder som Riksantikvaren definerer som verneverdig tette trehusmiljøer. Kulturhistorisk verneverdige tette trehusmiljøer der det må tas særskilte brannvernhensyn.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner – Verneverdig tette trehusmiljøer

Status: Valid

Version: 2

Updated: 10/1/2019 12:42:19 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
05/08/2015

No suggested documents