Kulturminner – Verneverdig tette trehusmiljøer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verneverdig tette trehusmiljøer. Datasettet dekker områder som Riksantikvaren definerer som verneverdig tette trehusmiljøer. Kulturhistorisk verneverdige tette trehusmiljøer der det må tas særskilte brannvernhensyn.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 2

Updated: 10/1/2019 12:42:19 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
05/08/2015

No suggested documents