Kulturminner – Verneverdig tette trehusmiljøer

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verneverdig tette trehusmiljøer. Datasettet dekker områder som Riksantikvaren definerer som verneverdig tette trehusmiljøer. Kulturhistorisk verneverdige tette trehusmiljøer der det må tas særskilte brannvernhensyn.

Updated: 01.10.2019
Date accepted: 05/08/2015
Date superseded: 01/10/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version: 1