Kulturminner - Sikringssoner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - sikringssoner. Datasettet viser sikringssoner rundt automatisk fredeet kulturminner som nevnt i Kulturminnelovens § 4.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Sikringssoner

Status: Valid

Version:

Updated: 10/1/2019 12:41:20 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents