Kulturminner - Sikringssoner

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner - sikringssoner. Datasettet viser sikringssoner rundt automatisk fredeet kulturminner som nevnt i Kulturminnelovens § 4.

Updated: 01.10.2019
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 01/10/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage