Kulturminner – Kulturmiljøer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner – kulturmiljøer. Datasettet dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner – Kulturmiljøer

Status: Valid

Version:

Updated: 10/1/2019 12:37:14 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
Superseded
Accepted
05/08/2015

No suggested documents