Kulturminner – Kulturmiljøer

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner – kulturmiljøer. Datasettet dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by.

Updated: 01.10.2019
Date accepted: 05/08/2015
Date superseded: 01/10/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage