Kulturminner - Brannsmitteområder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner-brannsmitteområder. Datasettet viser områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Brannsmitteområder

Status: Valid

Version: 2

Updated: 10/1/2019 12:13:09 PM

Accepted: 01/10/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
05/08/2015

No suggested documents