Kulturminner - Brannsmitteområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Kulturminner-brannsmitteområder. Datasettet viser områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren.

Updated: 01.10.2019
Date accepted: 05/08/2015
Date superseded: 01/10/2019
Submitter: Directorate for Cultural Heritage
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version number 1
Version name: 1