Grunn gass

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet grunn gass. Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Grunn gass

Status: Valid

Version: desember 2022

Updated: 12/16/2022 2:06:08 PM

Accepted: 16/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
V.1
Superseded
Accepted
26/05/2021

No suggested documents