Grunn gass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet grunn gass. Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen.

Updated: 16.12.2022
Date accepted: 26/05/2021
Date superseded: 16/12/2022
Submitter: Geological Survey of Norway
Owner: Geological Survey of Norway
Version: V.1