Dybdekurver

Generaliserte dybdekurver for norske kyst- og havområder. Dybdekurvene er generert fra sammenstilte grid med oppløsning 300m, 600m og 1000m, basert på data fra Kartverket sjødivisjonen, fiskeridatabasen, IBCAO og GEBCO.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Dybdekurver

Status: Valid

Version: 1

Updated: 12/9/2015 1:00:27 PM

Accepted: 09/12/2015

No historical documents

No suggested documents