Registreringsinstruks Punktsky FKB-Høydekurve

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Høydekurve.

Submitter: Geovekst

Owner: Geovekst


Registreringsinstruks Punktsky FKB-Høydekurve

Status: Valid

Version: 5.0 - 2022-01-01

Updated: 3/8/2022 1:09:05 PM

Accepted: 03/02/2022

Draft 08/03/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
Versjon 4.6 – 2016-06-01
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents