Registreringsinstruks Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Dette dokumentet angir hvordan luftfartshindre i framtiden skal registreres i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Registreringsinstruksen er basert på produktspesifikasjon NRL rapportering.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 2022-07-01

Updated: 8/8/2022 2:42:41 PM

Accepted: 08/08/2022

Draft 08/08/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2022-03-17
Superseded
Accepted
29/03/2022

No suggested documents