Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-TraktorvegSti.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Registreringsinstruks Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti

Status: Valid

Version: 5.0 - 2024-01-01

Updated: 1/12/2024 3:12:25 PM

Accepted: 01/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
5.0 - 2023-01-01
Superseded
Accepted
04/01/2023
Geovekst
5.0 - 2022-01-01
Superseded
Accepted
03/02/2022
Geovekst
4.6 - 2020-01-01
Superseded
Accepted
20/01/2020
Geovekst
4.6 - 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Geovekst
4.6
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents