Registreringsinstruks for havnedata

Registreringsinstruks for havnedata er en mal for hvordan registrering av havnedata skal gjøres. Veilederen tar utgangspunkt i produktspesifikasjonen som er utarbeidet for havnedataene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Registreringsinstruks for havnedata

Status: Valid

Version: 3.01

Updated: 4/25/2023 8:53:50 AM

Accepted: 25/04/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
3
Superseded
Accepted
14/03/2023
Norwegian Mapping Authority
2.02
Superseded
Accepted
19/05/2022
Norwegian Mapping Authority
2.01
Superseded
Accepted
22/12/2021
Norwegian Mapping Authority
2.0
Superseded
Accepted
18/10/2021
Norwegian Mapping Authority
1.4
Superseded
Accepted
30/10/2020

No suggested documents