Vedtak om at planforslag legges ut på offentlig ettersyn

Status: Draft
Updated: 11.04.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: VOE