Søknad om tillatelse uten ansvarsrett etter pbl § 20-4, men med uavhengig kontroll

Status: Submitted
Updated: 30.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: utenAnsvarMedKontroll