SOSI UML-profil

Denne profilen implementerer Regler for UML-modellering 5.1. Profilen er integrert i en MDG-teknologi som heter SOSI-UML-Verktøykasse.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


SOSI UML-profil

Status: Valid

Version: 1.0

Updated: 2/10/2023 11:20:31 AM

Accepted: 10/02/2023

Appoval text:
Godkjent av Standardiseringssekretariatet i Kartverket

No historical documents

No suggested documents