SOSI-dokumentasjonsmal

Dokumentasjonsmal for Enterprise Architect. Brukes til å generere innholdet i kapittel 5 i produktspesifikasjoner.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


SOSI-dokumentasjonsmal

Status: Valid

Version: 2020.03

Updated: 2/10/2023 11:16:27 AM

Accepted: 01/03/2020

Appoval text:
Godkjent av Standardiseringssekretariatet i Kartverket

No historical documents

No suggested documents