Videregående skoler

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/9/2019 10:24:08 AM

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 09/04/2019

Effective date: 09/04/2019

The alert message: Datasettet Videregående skoler produseres nå etter en endret UML-modell. Data hentes fra Nasjonalt skoleregister API månedlig. På grunn av endret hovedkategori for datasettet må eventuelt abonnement på datasettet i Klienten for massiv nedlasting fornyes.