Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper

Status: Valid
Updated: 17.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 17.01.2024 13:44

Effective date: 17.04.2024 13:44

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av Mareano-datasett fra Havforskningsinstituttet.