Protected sites WMS

Status: Retired
Updated: 31.05.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 31.05.2018 00:00

Effective date: 20.08.2018 00:00

The alert message:

Ny url tilgjengelig fra 2018-06-12: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/vern/MapServer/WMSServer

Den gamle tjenesten vil fortsette å virke, men innholdet vil ikke bli oppdatert.
Det er mindre endring i datamodell.