Cultural landscapes - priority areas WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/31/2018 1:17:02 PM

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 31/05/2018

Effective date: 20/08/2018

The alert message: Ny url tilgjengelig fra 2018-06-12: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/kulturlandskap_verdifulle/MapServer/WMSServer Den gamle tjenesten vil fortsette å virke, men innholdet vil ikke bli oppdatert. Det er mindre endring i datamodell.